ADMINISTRASJONEN

LEDERE

Jonas Oppøyen

Daglig leder

Daniel Østbye

Kommersiell leder
MARKEDSAVDELINGEN

Glenn Jensen

Markedsjef
Ansvarlig for sponsorater og partnerne i sponsornettverket.

Kyrre Merg

Leder, kommunikasjon & underholdning
Kommunikasjonsansvarlig og kontaktperson for media. Ansvarlig for produksjon på mediakube

Mette C. Winther

Salgssjef, privatmarkedet
Ansvarlig for billettsalg og sosiale medier
SPORT

Anders Myrvold

Sportssjef

Fredrik Andersson

Hovedtrener

Erling Ween

Lagleder, elite
ARRANGEMENT

Bjørn Fausa

Arrangementansvarlig

Glenn Scott

Sikkerhetsansvarlig

Knut Hoffsengen

Sekretariatsleder
Generalpartner
Hovedpartnere