• Hovedpartnere

    Partnere

Administrasjonen

Jon Thore Thorstensen

Jon Thore Thorstensen

Daglig leder

Glenn Jensen

Glenn Jensen

Markedssjef

Mette Charlotte Winther

Salgssjef privatmarkedet

Øyvind  Nordli

Øyvind Nordli

Prosjektleder nye Jordal Amfi

Sport

Erling Ween

Erling Ween

Lagleder elite

Media

Kenneth Myhre

Fotograf

Telefon960 16 327

Katarina Nordam

Katarina Nordam

Innholdsprodusent/redaktør VIF-hockey.no

Arrangement

Øyvind Nordli

Arrangementansvarlig

Glenn Scott

Sikkerhetsansvarlig

Knut Hoffsengen

Sekretariat