• Hovedpartnere

    Partnere

Lørdag Lør 23 Mars Mar
Søndag Søn 31 Mars Mar
Tirsdag Tir 2 April Apr
Torsdag Tor 4 April Apr
Lørdag Lør 6 April Apr
Mandag Man 8 April Apr
Onsdag Ons 10 April Apr
Fredag Fre 12 April Apr
Mandag Man 15 April Apr
Onsdag Ons 17 April Apr
Fredag Fre 19 April Apr
Søndag Søn 21 April Apr
Tirsdag Tir 23 April Apr

Arenareglement

Ved ankomst: Personlig visitasjon kan forekomme ved adgang til Jordal Amfi. Ved å motsette seg dette vil det kunne nektes adgang til arrangementet. Gyldig billett er påkrevd, og skal fremvises ved inngangskontroll.

Følgende effekter er strengt forbudt å ta med inn på Jordal Amfi:

 Våpen / Farlige gjenstander.

 Pyroeffekter etc.

 Mat, flasker, alkohol eller andre rusmidler.

 Dyr (med unntak av førerhund)

 Bannere, flagg eller klær med rasistiske, pornografiske, politiske, kommersielle eller religiøst budskap.

 Balaklava, finlandshetter eller lignende former for maskering.

Brudd på punktene nevnt over, samt Arrangementbestemmelsene kan medføre til bortvisning fra arrangementet og effektene vil bli beslaglagt.

 

Under arrangementet:

Opphold i trapper, inngangsarealer, rømningsveier etc er strengt forbudt, og ingen forsering/klatring på gjerder/tribuner og stengsler er tillatt.

Voldsom, aggressiv opptreden, samt bruk av nedsettende språk kan medføre bortvisning fra arena.

Å kaste gjenstander på isflaten eller på annen måte sette andre eller seg selv i fare er strengt forbudt og vil medføre bortvisning fra arena, utestengelse og politianmeldelse.

Den som er synlig beruset og/eller ruset kan bli bortvist fra arena.

Hærverk, tagging (klistremerker) er ikke tillatt og kan medføre erstatningsansvar.

Bortviste personer har ikke krav på å få refundert billetten.