Uncategorized

20. mars 2019 klokka 18.00 i Brakka

Dagsorden

 • Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 • Godkjenning av fullmakter
 • Valg av dirigent, sekretær, samt to personer til å undertegne protokollen
 • Styrets beretning
 • Foreningens rolle og arbeidsoppgaver
 • Beretning og regnskap fra stiftelsen Tippens Fond
 • Regnskap 2018
 • Revisjonsrapport
 • Godkjenning av regnskap og disposisjoner
 • Innkomne forslag
 • Fastsettelse av kontingent
 • Jordal Idrettspark og eventuelt andre idrettspolitiske spørsmål av betydning for klubbene v/Byrådsleder Raymond Johansen
 • Planer for utsmykking av Intility Arena og Nye Jordal Amfi v/Rune Hansen
 • Budsjett 2019
 • Valg
 • Hovedstyre
 • Komiteer og utvalg
 • Revisor
 • Ny valgkomité (styrets innstilling)


Share