Uncategorized

Styret innkaller til årsmøte den 20. mars klokken 17.00 i Ungdomshallens kafé på Jordal

Styret innkaller til årsmøte i Vålerenga Ishockey Elite den 20. mars 2018 klokken 17.00 i Ungdomshallens kafé på Jordal. Årsmøtet er åpent for alle idrettslagets medlemmer.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sent til styre pr. e-post til jan@brandvold.no senest 13. mars. Eventuelle saksdokumenter er tilgjengelig for medlemmer senest 16. mars og kan bli tilsendt pr. e-post ved henvendelse til styreleder Jan Brandvold.

Årsmøtet skal:

  1. Godkjenne de stemmeberettigete
  2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Behandle klubbens årsberetning
  5. Behandle klubben regnskap i revidert stand
  6. Behandle forslag og saker – 6b. Vente oppdatert versjon av idrettslaget lover som er revidert i 2017/2018 for å være i tråd med NIFs lover og regelverk
  7. Fastsette medlemskontingenten
  8. Vedta idrettslagets budsjett
  9. Behandle klubbens organisasjonsplan
  10. Valg

 

Velkommen til årsmøtet.

 

Vennlig hilsen styret i Vålerenga Ishockey Elite

 

 

 

 

Share